Regulácie a normy

Modulárne ochranné oplotenie bolo vyvinuté podľa kritérií nasledujúcich referenčných noriem

Norma Popis
EN ISO 12100 Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika.
EN ISO 13849-1 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania.
EN 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení . Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
EN ISO 13857 Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru.
EN 349 Bezpečnosť strojových zariadení. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlačením.
2006/42/CE Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach.
EN ISO 14119 Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu.
EN ISO 14122-3 Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 3: Schody, rebríky a ochranné zábradlia.
EN ISO 14120 Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov.

EN ISO 14120: C.2.5.2 – Nárazové testy

EN ISO 13857 – referenčná tabuľka – dolné končatiny

príklad 1

príklad 2

príklad 3

A. referenčná rovina
B. bedrový kĺb
C. ochranná konštrukcia

Nepravidelné otvory a prístup zdola: Otvor pre drážky väčší ako 180 mm, a štvorcové alebo kruhové otvory väčšie ako 240 mm umožňujú prístup celého tela.

Výška po ochrannú konštrukciu H (mm) Vzdialenosť S (mm)
príklad 1 príklad 2 príklad 3
H ≤ 200 ≥ 340 ≥ 665 ≥ 290
200 < H ≤ 400 ≥ 550 ≥ 765 ≥ 615
400 < H ≤ 600 ≥ 850 ≥ 950 ≥ 800
600 < H ≤ 800 ≥ 950 ≥ 950 ≥ 900
800 < H ≤ 1000 ≥ 1125 ≥ 1195 ≥ 1015

 

EN ISO 13857 – referenčná tabuľka – horné končatiny

Siahajúci smerom nahor

Ak existuje malé riziko z nebezpečného priestoru, potom výška nebezpečného priestoru, h, musí byť 2 500 mm alebo viac
Ak existuje vysoké riziko z nebezpečného priestoru, potom výška nebezpečného priestoru, h, musí byť 2 700 mm alebo viac.

  1. Nebezpečná zóna
  2. Referenčná rovina
  3. Ochranná konštrukcia

Siahajúci ponad ochranné konštrukcie

a. výška nebezpečnej zóny
b. výška ochrannej konštrukcie
c. vodorovná bezpečná vzdialenosť od nebezpečnej zóny

Nasledujúca tabuľka (vysoko rizikových situácii) neberie v úvahu ochranné oplotenie s výškou nižšou ako 1 000 mm, pretože dostatočne nechránia ľudské telo.

Ochranné konštrukcie s výškou nižšou ako 1400 mm by sa nemali používať bez ďalších bezpečnostných opatrení.

V situáciách s nižšou mierou rizika sú prípustné aj ochranné konštrukcie s výškou nižšou ako 1000 mm.

Ak je bezpečná vzdialenosť (B) v nasledujúcej tabuľke vyjadrená pomlčkou, musíte zohľadniť vzdialenosť podľa veľkosti mriežky. Pri mriežke s okom 32×67 mm alebo 40×40 je minimálna bezpečná vzdialenosť 200 mm. Pri vzdialenosti nebezpečnej zóny menej ako 200 mm je nutné použiť mriežku s okom 60×11 mm.

Výška nebezpečnej zóny A Výška ochranného oplotenie B
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700
Horizontálna vzdialenosť od nebezpečnej zóny C
2700
2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100
2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300
2000 1400 1300 1100 900 800 600 400
1800 1500 1400 1100 900 800 600
1600 1500 1400 1100 900 800 500
1400 1500 1400 1100 900 800
1200 1500 1400 1100 900 700
1000 1500 1400 1000 800
800 1500 1300 900 600
600 1400 1300 800
400 1400 1200 400
200 1200 900
0 1100 500