Regulace a normy

Modulární ochranné oplocení bylo vyvinuto podle kritérií následujících referenčních norem

Norma Popis
EN ISO 12100 Bezpečnost strojů. Obecné zásady konstruování strojů. Posuzování a snižování rizika.
EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojů. Bezpečnostní části řídicích systémů. Část 1: Všeobecné zásady navrhování.
EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.
EN ISO 13857 Bezpečnost strojů. Bezpečné vzdálenosti k ochraně horních a dolních končetin před proniknutím do nebezpečného prostoru.
EN 349 Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší bezpečné vzdálenosti na ochranu částí lidského těla před stisknutím.
2006/42/CE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42 / ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních.
EN ISO 14119 Bezpečnost strojů. Blokovací zařízení ochranných krytů. Zásady navrhování a výběru.
EN ISO 14122-3 Bezpečnost strojů. Trvalé prostředky přístupu ke strojům. Část 3: Schody, žebříky a ochranné zábradlí.
EN ISO 14120 Bezpečnost strojů. Ochranné kryty. Obecné požadavky pro navrhování a konstrukci pevných a pohyblivých krytů.

EN ISO 14120: C.2.5.2 – Nárazové testy

EN ISO 13857 – referenční tabulka – dolní končetiny

příklad 1

příklad 2

příklad 3

A. referenční rovina
B. kyčelní kloub
C. ochranná konstrukce

Nepravidelné otvory a přístup zdola: Otvor pro drážky větší než 180 mm, a čtvercové nebo kruhové otvory větší než 240 mm umožňují přístup celého těla.

Výška po ochrannou konstrukci  H (mm) Vzdálenost S (mm)
příklad 1 příklad 2 příklad 3
H ≤ 200 ≥ 340 ≥ 665 ≥ 290
200 < H ≤ 400 ≥ 550 ≥ 765 ≥ 615
400 < H ≤ 600 ≥ 850 ≥ 950 ≥ 800
600 < H ≤ 800 ≥ 950 ≥ 950 ≥ 900
800 < H ≤ 1000 ≥ 1125 ≥ 1195 ≥ 1015

 

EN ISO 13857 – referenční tabulka – horní končetiny

Dosahující směrem nahoru

Při nízkém riziku z nebezpečného prostoru – výška nebezpečného prostoru (h) musí být 2 500 mm nebo více.
Při vysokém riziku z nebezpečného prostoru – výška nebezpečného prostoru (h) musí být 2 700 mm nebo více.

  1. nebezpečná zóna
  2. referenční rovina
  3. ochranná konstrukce

Dosahující přes ochranné konstrukce

a. výška nebezpečné zóny
b. výška ochranné konstrukce
c. vodorovná bezpečná vzdálenost od nebezpečné zóny

Následující tabulka (vysoce rizikových situaci) nebere v úvahu ochranné oplocení s výškou nižší než 1 000 mm, protože dostatečně nechrání lidské tělo.

Ochranné konstrukce s výškou nižší než 1400 mm by se neměly používat bez dalších bezpečnostních opatření.

V situacích s nižší mírou rizika jsou přípustné i ochranné konstrukce s výškou nižší než 1000 mm.

Pokud je bezpečná vzdálenost (B) v následující tabulce vyjádřena pomlčkou, musíte zohlednit vzdálenost podle velikosti mřížky. Při mřížce s okem 32×67 mm nebo 40×40 mm je minimální bezpečná vzdálenost 200 mm. Při vzdálenosti nebezpečné zóny menší než 200 mm je nutné použít mřížku s okem 60×11 mm.

Výška nebezpečné zóny A Výška ochranného oplocení B
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700
Vodorovná vzdálenost od nebezpečné zóny C
2700
2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100
2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300
2000 1400 1300 1100 900 800 600 400
1800 1500 1400 1100 900 800 600
1600 1500 1400 1100 900 800 500
1400 1500 1400 1100 900 800
1200 1500 1400 1100 900 700
1000 1500 1400 1000 800
800 1500 1300 900 600
600 1400 1300 800
400 1400 1200 400
200 1200 900
0 1100 500