bezpečnostné ohrady

Spoločnosť JTECHNIK, s.r.o. so sídlom v Trenčíne je obchodno-technická spoločnosť, zaoberajúca sa problematikou dodávok, opráv a inovácií kovoobrábacích strojov a bezpečnosti na pracovisku. V rámci dodávok do priemyselných podnikov veľkú pozornosť venujeme bezpečnosti na pracovisku.

V rámci dodávok bezpečnostných zariadení na náš trh zastupujeme taliansku spoločnosť PROTEC, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Naše dodávky sú smerované na viaceré aspekty ochrany ľudského zdravia na pracovisku. Naše dodávky tvoria bezpečnostné zábrany, bezpečnostné ohrady, kabíny či rôzne zabezpečovacie panely.

Ohrady možno použiť na predelenie výrobných hál či priestorov a oplotenie výrobných liniek, strojov a robotov.

Z technického pohľadu ponúkame viaceré systémy, ktoré je možné navzájom kombinovať. Správnym výberom je možné spĺňať a dosiahnuť aj najprísnejšie požiadavky. Keďže jednotlivé systémy bezpečnostných ohrád sú modulárne, ich inštalácie je jednoduchá a časovo nenáročná. Vieme sa prispôsobiť akýmkoľvek priestorom, v prípade potreby vieme dodať aj atypické riešenia na zákazku.

Modulárne ohrady ponúkajú ekonomicky výhodné riešenie.

Všetky dodávané produkty spĺňajú bezpečnostnú normu UNI EN ISO 9001:2000.

Bezpečnostné ohrady

Výhody bezpečnostných ohrád Protec